Om ZOOM Festival 2022

Foto: Natalia Kloz – FGU Hovedstaden Østerbro. Nomineret til bedste enkeltbillede ZOOM Festival 2019.

ZOOM Festival 2022

Landsdækkende konkurrence for elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU) med værksteder inden for film og fotografi.

I 2022 bliver festivalen gennemført med deltagelse af 7 uddannelsessteder i landet med værksteder inden for film og fotografi.

Vi forventer et samlet elevtal i konkurrencerne på ca. 75 og et publikum til prisuddelingen på ca. 150.

Plan for ZOOM Festival 2022

Opgaveløsning for elever

  • Opgavestart: tirsdag d. 22. marts 2022 kl. 9.00
  • Opgaveslut: tirsdag d. 5. april 2022 kl. 15.00

Gallashow med prisuddeling – live streames

  • Onsdag d. 27. april 2022 kl. 13.00 – 15.00 i Kulturhuset Kilden, Brøndby

Vi er stolte over at præsentere…

Vi oplever, at eleverne i det daglige, på trods af ofte store personlige udfordringer, arbejder målrettet og selvstændigt med produktioner inden for film og fotografi.

Vi ser, at elevernes deltagelse i det forpligtende og udfordrende produktionsfællesskab på den forberedende grunduddannelse giver mening, og at det har en positiv effekt på eleverne, ikke mindst når de skal videre i en ungdomsuddannelse.

En særlig oplevelse

Som undervisere har vi over årene oplevet et stort engagement i ZOOM Festivalen hos eleverne. Mange elever giver udtryk for, at det er en helt særlig positiv oplevelse at deltage i ZOOM Festivalen.

Vi er derfor stolte over at kunne præsentere elevproduktioner og vise elevernes engagement for en større offentlighed ved årets ZOOM Festival.

7 uddannelsessteder i hele landet, 10 dage, 75 elever

I løbet af 10 dage fremstiller eleverne kortfilm og fotografier, professionelle dommere vurderer, og der uddeles priser inden for kategorierne:

  • Bedste film.
  • Bedste billedserie, enkeltbillede og idé.
  • ZOOM-prisen, for den særlige detalje eller bedrift, der falder uden for kategorierne.

De kreative miljøer

Konkurrencens formål er dels at gøre opmærksom på de kreative miljøer på den forberedende grunduddannelse dels at fremme samarbejdet og fællesskabet mellem uddannelsesstederne.

Uddannelsens målgruppe er unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

Undervisning på et kreativt værksted

Rammerne er anderledes end det traditionelle skolemiljø, idet eleverne arbejder i værksteder med praktiske opgaver. Her giver undervisningen i de almene fag som dansk og matematik særlig mening, når den tager udgangspunkt i de praktiske opgaver.

Eleverne prøver bl.a. kræfter med mediefagene og produktion af forskellige medieprodukter.

Målsætningen er, at eleverne udvikler sig både fagligt, socialt og personligt, så de efter den forberedende grunduddannelse har et fundament for deres videre forløb – enten i en ungdomsuddannelse eller på arbejdsmarkedet.


ZOOM Festival 2022 arrangeres i fællesskab af de deltagende uddannelsessteder:

FGU Aalborg
FGU Aarhus
FGU Odense, Nordfyn
FGU-Skolen Øst, Greve/Solrød
FGU Nord Ballerup
FGU Nord Gladsaxe
FGU Vestegnen Brøndby

ZOOM Festivalen er en landsdækkende konkurrence for elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU) med værksteder inden for film og fotografi.

Film og fotos m.v. fra 2021 og tidligere kan ses her: www.zoom-festival.dk


Læs om ZOOM Festivalens idé og grundlag: ZOOM manifestet