Krav til fotos

ZOOM Festival 2022

Sådan skal ZOOM Festivalens billedfiler afleveres

  • Alle filer skal afleveres som JPG (Ikke TIF, RAW, PNG, PDF eller andet).
  • Filer skal afleveres i 300 ppi. Filstørrelse maks. 10 MB.

Navngivning

For alle filer:
Omskriv æ, ø og å! Brug underscore ”_” til mellemrum!

Skolenavn:
På hver skole fastlægges et kort navn for skolen, som alle elever skal benytte i filnavnet. Eksempel: FGU Vestegnen Brøndby forkortes til “broendby”.

Fil med digital planche:
Fornavn_efternavn_skole

Fotofiler:
Fornavn_efternavn_skole_01
Fornavn_efternavn_skole_02
Fornavn_efternavn_skole_03
Osv.

Foto fra hver elev evt. med elevens navn i billedet, der skal vises under live streamet prisshow:
Fornavn_efternavn_skole_show

Eksempel:
3 stk. fotos fra Lærke Sørensen på FGU Vestegnen Brøndby med en digital planche:

Laerke_soerensen_broendby.jpg
Laerke_soerensen_broendby_01.jpg
Laerke_soerensen_broendby_02.jpg
Laerke_soerensen_broendby_03.jpg
Laerke_soerensen_broendby_show.jpg

Upload filer

Hver elev afleverer billedfiler til sin egen lærer. Den gratis tjeneste wetransfer.com kan benyttes.

Læreren sender derpå samlet alle filer fra skolen via WeTransfer til koordinator Henrik Ledet på hehled@fguvestegnen.dk

Læreren skal angive sit navn, tlf.nr. og skole ved hver sending via WeTransfer.

Afslut med en mail hvor det angives hvor mange konkurrencebidrag og billedfiler, der er afsendt i alt fra værkstedet!

Bedømmelse

Bedømmelse af fotos sker digitalt på dommers egen computerskærm. Alle filnavne omskrives så dommer ikke kan se elevens navn eller skole.

Ved tvivl eller spørgsmål kontakt Henrik Ledet, Koordinator tlf. 26 39 66 40, hehled@fguvestegnen.dk