Filmopgaven

ZOOM FESTIVAL 2022

FILM

Regler for filmkonkurrencen

Opgaven og emnet udleveres tirsdag d. 22. marts 2022 kl. 9.00.

Det færdige resultat skal afleveres digitalt senest tirsdag d. 5. april 2022 kl. 15.00 på den deltagende skole.

Film emne er: ”Hemmelig”.

 • Filmens varighed må maksimum være 2 min og 30 sek.
 • Filmen skal indeholde sluttekster inden for de 2 min og 30 sek.
 • Det er frit at vælge genre, blanding af genrer eller en genrefri løsning.
 • Skolens logo og navn må ikke vises.
 • Filmens lydside må ikke indeholde udgivet musik med copyright.
 • Der skal medsendes en Word fil med filmens titel samt for- og efternavne på elever, der har deltaget i produktionen og som i givet fald skal modtage en pris. Priser gives til holdet.
 • Hvert filmhold udarbejder en kort tekst i Word til festivalens hjemmeside om filmen, som også afleveres sammen med filmen. (140-280 karakterer)

Skolen sørger for, at alle konkurrencebidrag sendes digitalt til koordinator Henrik Ledet.

Film, credits og beskrivelser mv. skal sendes til Henrik Ledet på hehled@fguvestegnen.dk via WeTransfer.

Film mv. skal kunne downloades af koordinator senest tirsdag d. 5. april 2022 kl. 16.00.

Vindere offentliggøres ved prisuddelingen onsdag d. 27. april 2022.

Om filmen

 • Filmen skal afleveres som 1920x1080p, 25 fps i formatet H.264, 1080p HD 16 Mbps (for Vimeo). Hvis det ikke er muligt, kan et andet afleveringsformat bruges. Se mere i specifikationer for film til ZOOM Festivalen. Oplys altid det brugte afleveringsformat!
 • Hvert filmhold udvælger et billede (framegrab) fra filmen til visning ved en evt. nominering. Billedet medsendes som jpg og navngives med filmens titel.
 • Hvert filmhold vælger tre klip fra filmen af 5 sec. varighed, som kan vises ved evt. nominering. Filmholdet skal selv levere de færdige filer, som navngives med titel og tilføjelsen: ”klip1, klip2, klip3”.
 • Medvirkende skal udfylde en samtykkeerklæring, som opbevares på den deltagende skole. Se her hvordan det kan foregå via mail: samtykkeerklæring
 • Angiv lærers navn, tlf.nr. og skole ved hver sending via WeTransfer.

Filmholdets størrelse

I ZOOM Festival 2022 er der ikke krav til filmholdets størrelse. Enkeltpersoner kan også deltage i filmkonkurrencen.

Der præmieres for følgende:

 • Bedste film
 • Derudover gives 1 ZOOM-pris – For den særlige detalje, den gode idé eller bedrift, der falder uden for kategorierne.

Bedømmelseskriterier:

 • Fortællingen ud fra emnet
 • Det kreative udtryk
 • Den tekniske udførelse
 • Originalitet

GOD FORNØJELSE!