Filmopgaven

ZOOM FESTIVAL 2021

FILM

Regler for filmkonkurrencen

Opgaven og emnet udleveres tirsdag d. 9. marts 2021 kl. 9.00.

Det færdige resultat skal afleveres eller sendes digitalt senest tirsdag d. 23. marts 2021 kl. 15.00 til den deltagende skole.

Film emne er: ”Vildt”.

 • Filmens varighed må maksimum være 2 min og 30 sek.
 • Filmen skal indeholde sluttekster inden for de 2 min og 30 sek.
 • Det er frit at vælge genre, blanding af genrer eller en genrefri løsning.
 • Skolens logo og navn må ikke vises.
 • Filmens lydside må ikke indeholde udgivet musik med copyright.
 • Der skal medsendes en Word fil med filmens titel samt for- og efternavne på elever, der har deltaget i produktionen og som i givet fald skal modtage en pris. Priser gives til holdet.
 • Hvert filmhold udarbejder en kort tekst i Word til festivalens hjemmeside om filmen, som også afleveres sammen med filmen. (140-280 karakterer)

Skolen sørger for, at alle konkurrencebidrag sendes digitalt til koordinator Henrik Ledet.

Film, credits og beskrivelser mv. skal sendes til Henrik Ledet på hehled@fguvestegnen.dk via WeTransfer.

Film mv. skal kunne downloades af koordinator senest tirsdag d. 23. marts 2021 kl. 18.00.

Vindere offentliggøres i et live streamet prisshow torsdag d. 15. april 2021.

Om filmen

 • Filmen skal afleveres som 1920x1080p, 25 fps i formatet H.264, 1080p HD 16 Mbps (for Vimeo). Hvis det ikke er muligt, kan et andet afleveringsformat bruges. Se mere i specifikationer for film til ZOOM Festivalen. Oplys altid det brugte afleveringsformat!
 • Hvert filmhold udvælger et billede (framegrab) fra filmen til visning ved en evt. nominering. Billedet medsendes som jpg og navngives med filmens titel.
 • Hvert filmhold vælger tre klip fra filmen af 5 sec. varighed, som kan vises ved evt. nominering. Filmholdet skal selv levere de færdige filer, som navngives med titel og tilføjelsen: ”klip1, klip2, klip3”.
 • Medvirkende skal udfylde en samtykkeerklæring, som opbevares på den deltagende skole. Se her hvordan det kan foregå via mail: samtykkeerklæring
 • Angiv lærers navn, tlf.nr. og skole ved hver sending via WeTransfer.

Filmholdets størrelse

I ZOOM Festival 2021 er der pga. Covid 19 restriktioner ikke regler for størrelsen af et filmhold. (Tidligere var der krav om mindst 6 personer på et filmhold).

Det betyder, at det er op til linjen selv i en dialog mellem undervisere og elever at sammensætte filmhold, der kan fungere under de aktuelle restriktioner.

Der præmieres for følgende:

 • Bedste fotografering
 • Bedste klip
 • Bedste lyddesign
 • Bedste fortælling
 • Bedste film
 • Derudover gives op til 3 ZOOM-priser – For den særlige detalje, den gode idé eller bedrift, der falder uden for kategorierne.

Bedømmelseskriterier:

 • Fortællingen ud fra emnet
 • Det kreative udtryk
 • Den tekniske udførelse
 • Originalitet

GOD FORNØJELSE!